Πληροφορίες

Το έργο «Sustainable Tourism Innovation Through Hybrid Project Management (HyPro4ST)» είναι ένα τριετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων: Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας (Αριθμός Συμφωνίας: 101056300 — HyPro4ST — ERASMUS-EDU-2021-PI-ALLINNO).

about

Εταίροι

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16

Νέα και Εκδηλώσεις