Πολιτική απορρήτου

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση σχετικά με το τί συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εκείνα με τα οποία μπορείτε να ταυτιστείτε σε προσωπικό επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη λεπτομερή δήλωση προστασίας δεδομένων κάτω από αυτό το κείμενο.

Με το έγγραφο αυτό, θα θέλαμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με:

Σχετικά με εμάς και το ρόλο μας όσον αφορά στις προσωπικές σας πληροφορίες

Σε ολόκληρη την Ευρώπη ο κλάδος του τουρισμού διέρχεται από σημαντικές αλλαγές, καθώς ζούμε στην εποχή των Έργων, της Ψηφιακής, της Δημιουργικής, της Επιχειρηματικής και της Πράσινης Οικονομίας, και συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Η συμμαχία HyPro4ST επιδιώκει να επιφέρει θετικό κοινωνικό και βιώσιμο αντίκτυπο στον τουριστικό κλάδο γύρω από την ιδέα ότι οι συνεργατικές, διεθνικές δραστηριότητες προσφέρουν ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτομίας και της προόδου με τη συγκέντρωση πόρων και τη βαθιά γνώση των αγορών, η οποία είναι απαραίτητη σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός νέου προφίλ θέσης εργασίας το οποίο αφορά στον «Υπεύθυνο Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργου» για τον κλάδο του βιώσιμου τουρισμού, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της βιώσιμης, υβριδικής, ψηφιακής, δημιουργικής και επιχειρηματικής διαχείρισης έργου, συμβάλλοντας στη μείωση της απώλειας θέσεων εργασίας, στην εξομάλυνση των ανισοτήτων και άλλων κινδύνων, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση ενός αγωγού ταλέντων από τον οποίο θα μπορεί να αντλήσει πόρους ο κλάδος του τουρισμού για τη μελλοντική του ανάπτυξη. Προτείνει επίσης την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς εργασίας.

Το HyPro4ST αναπτύσσει ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης, το HyPro4ST VOOC, σύμφωνα με την προσέγγιση ECVET/EQF/EQAVET και την προσέγγιση μικροδιαπιστευτηριων, τον Πρακτικό Οδηγό HyPro4ST για εκπαιδευτές, ένα σύστημα πιστοποίησης για το νέο προφίλ και τον Εικονικό Κόμβο Μάθησης HyPro4ST. Μέσω 6 σεμιναρίων, 6 διαδικτυακών μαθημάτων, 2 δραστηριοτήτων εκμάθησης με βάση την εργασία και της διακρατικής κινητικότητας, θα ενισχυθούν οι ικανότητες 700 επαγγελματιών, θα αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και θα υποστηριχθεί η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον κλάδο του βιώσιμου τουρισμού. Η εν λόγω πολυσυμμετοχική σύμπραξη, η οποία περιλαμβάνει 17 εταίρους από 6 Ευρωπαϊκές χώρες, αναπτύσσει όλα τα αποτελέσματα σε 7 γλώσσες της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη διασυνοριακή τους δυνατότητα μεταφοράς. Επιπλέον, εξασφαλίζει μακροχρόνιες επιπτώσεις για τα αποτελέσματα του έργου με την εκπόνηση Συστάσεων Πολιτικής, με τις οποίες μπορούν να επικαιροποιούνται τα θεματολόγια πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο HyPro4ST, ως χειριστής του ιστότοπου αυτού, λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών τις οποίες παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν. Αντιμετωπίζουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτό, συλλέγονται διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εκείνα με τα οποία μπορείτε να ταυτιστείτε σε προσωπικό επίπεδο. Η ανά χείρας πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια είναι τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου αυτού υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), τον Ελληνικό Νόμο για τη Νομική Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλες εθνικές νομικές πράξεις και εσωτερικές διαδικασίες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή μέσω ενός ή περισσότερων στοιχείων τα οποία προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι όνομα και επώνυμο ατόμου, διεύθυνση email κ.λπ.

 

Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε

Α. Αν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς (π.χ. πρόσβαση και προβολή – χωρίς εγγραφή σε καμία λειτουργία ή εκδήλωση), ορισμένες πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα στο διακομιστή, ο οποίος διατηρεί τον ιστότοπο διαθέσιμο με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικά απαραίτητες για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της σύνδεσης και του συστήματος. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με εσάς προσωπικά.

Β. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο εφόσον έχουν επιλεγεί.

Τα cookies – είναι μικρά αρχεία, τα οποία λαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή του χρήστη (υπολογιστής, τηλέφωνο ή tablet) από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης και αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, για διαφήμιση, για στατιστικά στοιχεία και ανάλυση (χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ επισκέπτη και χώρου εργασίας, για την παροχή πιο σχετικού περιεχομένου, για τη συλλογή πληροφοριών μέσω της ανάλυσης της κίνησης των ιστοτόπων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων). Με άλλα λόγια, τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες, τις ενέργειες και τις ρυθμίσεις περιήγησης ενός χρήστη.

Στον συγκεκριμένο αυτόν ιστότοπο και μόνο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω cookies:

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES: Τα απαραίτητα cookies είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά τα cookies που εξασφαλίζουν τις βασικές λειτουργικότητες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου. Στα συγκεκριμένα cookies δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες.
Όνομα Περιγραφή Λήξη
 

cookielawinfo- checkbox- analytics

Το συγκεκριμένο προβλέπεται στο GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για να θυμάται τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Analytics».  

 

1 έτος

 

cookielawinfo- checkbox- necessary

Το συγκεκριμένο cookie προβλέπεται στο GDPR Cookie Consent Plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για να θυμάται τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία

«Necessary».

 

 

1 έτος

 

cookielawinfo- checkbox- non-necessary

Το συγκεκριμένο cookie προβλέπεται στο GDPR Cookie Consent Plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για να θυμάται τη συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία

«Non Necessary».

 

 

1 έτος

 

cookielawinfo- checkbox- performance

Το συγκεκριμένο cookie προβλέπεται στο GDPR Cookie Consent Plugin. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Performance».  

 

1 έτος

 

 

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου διάδρασης των επισκεπτών με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία μέτρησης, τον αριθμό επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την προέλευση της κίνησης κ.λπ.
Όνομα Περιγραφή Λήξη
 

 

_ga

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τον επισκέπτη.  

 

2 έτη

 

 

_ga_#

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων για τον αριθμό των επισκέψεων που έχει πραγματοποιήσει ένας χρήστης στον ιστότοπο, καθώς και για τις ημερομηνίες της πρώτης και της πιο πρόσφατης επίσκεψης.  

 

2 έτη

 

 

Γ. Ο ιστότοπός μας παρέχει πρόσβαση, μέσω των συνδέσεων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, στη διαδικτυακή εμφάνιση του έργου HyPro4ST σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, YouTube). Δεν διατηρούμε καμία πληροφορία σχετικά με αυτήν την ενέργεια.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες έχουμε λάβει όπως αναφέρεται ανωτέρω για τους εξής λόγους:

Στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές είναι τεχνικά απαραίτητες για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της σύνδεσης και του συστήματος.

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε παραπάνω. Ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε κατά τη διάρκεια της σχετικής συγκατάθεσης για τη λειτουργία των cookies, η χρήση των cookies είναι υποχρεωτική για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, καθώς και για την επίσκεψή σας και τη διαφήμιση ή τα αναλυτικά στοιχεία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας www.hypro4st-Project.eu.

Εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας. Αν μας στείλετε ένα ιδιωτικό ή άμεσο μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα το μοιραστείτε με κανέναν άλλο οργανισμό. Ελέγχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και αποφασίζουμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Για παράδειγμα, εάν στείλετε ένα μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε, ενδέχεται να το επεξεργαστούμε ως ερώτημα ή ως παράπονο. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σας συνιστούμε επίσης να εξοικειωθείτε με τις πληροφορίες περί απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στα Σημεία Α, Β, Γ και Δ, με βάση τις διαδικασίες ποιότητας τις οποίες ακολουθούμε για τέσσερα (4) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο (διάρκεια του έργου).

 

Ποιοι είναι οι πιθανοί δικαιούχοι των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε θα αποθηκεύονται στο κύριο σύστημα πληροφοριών και θα τηρούνται σύμφωνα με την «ανάγκη να γνωρίζω».

Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να παρέχεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό κάθε εταίρου του έργου HyPro4ST, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προσωπικό που σχετίζεται με Ευρωπαϊκά Έργα ERASMUS+), στις εθνικές αρχές κάθε χώρας (εάν χρειάζεται), στον διαχειριστή του ιστότοπου, στην εταιρεία υποστήριξης της πλατφόρμας και στο σύστημα υποδοχής της πλατφόρμας και της υποδομής.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε άλλους, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

Σε ποιες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς προτιθέμεθα να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας

Οι χώρες που θα λάβουν τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι οι εξής: Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία.

 

Πώς θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Θα συλλέξουμε, θα καταγράψουμε, θα οργανώσουμε, θα αποθηκεύσουμε, θα πραγματοποιήσουμε σχετικές διαβουλεύσεις, θα χρησιμοποιήσουμε, θα διαδώσουμε, ή θα διαθέσουμε με άλλο τρόπο, θα περιορίσουμε, θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιήλθαν σε εμάς από εσάς μέσω του ιστοτόπου μας, με βάση τις ανωτέρω αρχές και εξυπηρετώντας τους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τη δημιουργία προφίλ ή για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες εμείς επεξεργαζόμαστε

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρούνται ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, η οποία σας αφορά ή να προβάλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, όπως επίσης έχετε και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας απλώς ένα e-mail στο [email protected] με τον τίτλο “ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ”.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκληση.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον εποπτικής αρχής.

Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/en

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας: Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνα: Τηλέφωνο: +30- 210 6475600 E-mail: [email protected]

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες τις οποίες εμείς επεξεργαζόμαστε

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή:

  • Οδός Δημητρίου Γούναρη 25 16562 Γλυφάδα Ελλάδα.
  • [email protected]
Άλλες πληροφορίες

Όταν παρέχουμε συνδέσμους για ιστότοπους άλλων οργανισμών, η δήλωση περί απορρήτου δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε άλλος οργανισμός επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου των άλλων ιστότοπων τους οποίους επισκέπτεστε.

Η πολιτική μας περί απορρήτου επανεξετάζεται σε τακτική βάση ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι θα είναι επικαιροποιημένη και ακριβής.

Οκτώβριος 2022