Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Ο προσδιορισμός των ιδιαιτεροτήτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε χώρα-εταίρος στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, καθώς και των αναγκών εκπαίδευσης και εξέλιξης που σχετίζονται με τα κενά απόδοσης των υπεύθυνων διαχείρισης έργων που εργάζονται σε διάφορους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.

Η ανάπτυξη των προσόντων για το νέο επαγγελματικό προφίλ του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργων» (Sustainable Hybrid Project Manager) για τον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ανάπτυξη του διαδικτυακού, και χωρίς αποκλεισμούς, κόμβου εκμάθησης HyPro4ST, ο οποίος θα περιέχει τη σειρά μαθημάτων δηµόσιας και διαδικτυακής επαγγελµατικής κατάρτισης (HyPro4ST Vocational Open Online CourseVOOC) και τον Πρακτικό Οδηγό HyPro4ST με σκοπό την παροχή ανοικτής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματίες και φοιτητές του τουριστικού τομέα, εκπαιδευτές της τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων και η αντιμετώπιση των αναντιστοιχειών τους στον τομέα του τουρισμού μέσω της επιμόρφωσης τουλάχιστον 600 υφιστάμενων και υποψήφιων διαχειριστών έργων και φοιτητών μέσω του HyPro4ST VOOC και τουλάχιστον 30 επαγγελματιών του χώρου μέσω των 2 προγραμματισμένων δραστηριοτήτων με βάση την εργασία.

Η έκδοση τουλάχιστον 600 πιστοποιητικών παρακολούθησης και η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης για το νέο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο θα εφαρμόζει μία παγκοσμίως αποδεκτή διαδικασία πιστοποίησης.

photo-2