Εικονικός Κόμβος Εκμάθησης

Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης και σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό. Η εγγραφή και η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες και τα τεστ αυτοαξιολόγησης, θα είναι επίσης ελεύθερα διαθέσιμες. Η ανάπτυξη του Εικονικού Κόμβου Εκμάθησης θα ακολουθήσει την προσέγγιση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) για τα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης.