Αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υβριδική διαχείριση έργων και τη βιωσιμότητα στον τομέα του τουρισμού.

Σε αυτό το έγγραφο ο χρήστης μπορεί να βρει τα εργασιακά καθήκοντα, τις καθημερινές εργασίες, τις οριζόντιες και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου οι υφιστάμενοι και οι υποψήφιοι επαγγελματίες του τομέα του βιώσιμου τουρισμού να λειτουργούν αποτελεσματικά ως Υπεύθυνοι Υβριδικής Διαχείρισης Έργων.

HyPro4ST VOOC (Σειρά μαθημάτων δηµόσιας και διαδικτυακής επαγγελµατικής κατάρτισης) «Βιώσιμη και Υβριδική Διαχείριση Έργων στον τομέα του Βιώσιμου Τουρισμού»

  • Εγχειρίδιο και κατάλογος μαθημάτων για τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες πρόσθετης μάθησης, δραστηριότητες επιμόρφωσης, αξιολογήσεις και εξετάσεις που οδηγούν στην αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν και στην πιστοποίηση παρακολούθησης.

Ο Εικονικός Κόμβος Εκμάθησης θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του Πρακτικού Οδηγού HyPro4ST και το αντίστοιχο του HyPro4ST VOOC, που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές του τουριστικού τομέα και σε εκπαιδευτές τριτοβάθμιας και διά βίου εκπαίδευσης αντίστοιχα. Θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση των μαθημάτων του HyPro4ST VOOC και του ασύγχρονου μέρους των σεμιναρίων HyPro4ST στο κοινό-στόχο.

Θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επηρεάζονται από τα προγράμματα εκμάθησης της τριτοβάθμιας και διά βίου εκπαίδευσης για έναν καινοτόμο, εργοκεντρικό, ψηφιοποιημένο και βιώσιμο τουριστικό τομέα. Θα συνδεθεί με τους στόχους της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2030 και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επικαιροποίηση του σχεδίου (Blueprint) για τον τομέα του τουρισμού..