O nama

Projekt “”Održive turističke inovacije putem hibridnog projektnog menadžmenta (HyPro4ST)”” je projekt u trajanju od tri godine, sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu programa Erasmus+, KA2: Suradnja među organizacijama i institucijama: Savezi za inovacije (Broj ugovora: 101056300 — HyPro4ST — ERASMUS-EDU-2021-PI-ALLINNO).

Cilj projekta je:

Razviti novi profil radnog mjesta “”Voditelj održivog i hibridnog projekta”” za sektor održivog turizma.

Osposobiti stručnjake koji posjeduju napredne vještine u upravljanju održivim, hibridnim, digitalnim, kreativnim i poduzetničkim projektima.

Doprinijeti ublažavanju gubitka radnih mjesta, nejednakosti i drugih rizika.

Izgraditi niz vještina koje turistički sektor može iskoristiti za budući rast.

Povećanje vještina strukovnih i visokoškolskih trenera kako bi se mogli prilagoditi potrebama tržišta rada u turizmu.

Ovo partnerstvo s više dionika, koje se sastoji od 17 partnera iz 6 europskih zemalja, razvija sve outpute na 7 jezika EU-a, osiguravajući njihovu prekograničnu prenosivost.”

about-inside