Rezultati

HyPro4ST (VOOC) “Upravljanje održivim hibridnim projektom za sektor turizma”

  • Priručnik i katalog tečajeva za učenike, materijal za obuku, dodatno učenje, aktivnosti učenja i ocjenjivanja te ispiti koji vode do priznavanja stečenih kvalifikacija i do Potvrde o pohađanju

Virtualno okruženje za učenje sadržavat će i materijale za obuku koji će biti namijenjeni stručnjacima, praktičarima i studentima iz turističkog sektora, odnosno strukovnim i visokoobrazovnim profesorima. Služit će za isporuku VOOC-a i asinkronog dijela HyPro4ST seminara ciljanoj publici. Razvoj HyPro4ST web stranice

Svi dionici na koje utječu programi strukovnog i visokog obrazovanja za inovativan, projektiran, digitaliziran i održiv sektor turizma. Bit će povezan s ciljevima EU-a za rješavanje izazova u sustavima obrazovanja i osposobljavanja do 2030. i mogao bi služiti za ažuriranje Nacrta za sektor turizma..