O projektu

Projekt HyPro4ST – Inovacije trajnostnega turizma s hibridnim projektnim vodenjem, je triletni projekt, sofinanciran s strani Evropske unije, programa Erasmus+ (KA2 parterstvo za inovacije). Številka sporazuma: 101056300 – HyPro4ST – ERASMUS-EDU-2021-PI-ALLINNO.

Namen projekta:

– Razvoj novega delovnega mesta “Trajnostni in hibridni projektni vodja” za sektor trajnostnega turizma.

– Izboljšanje spretnosti na področju trajnostnega, hibridnega, digitalnega, kreativnga in podjetniškega vodenja projektov.

– Podpora pri zmanjševanju izgub delovnih mest, neenakosti in drugih tveganj pri zaposlovanju.

– Izgradnja nabora talentov, ki jih lahko turistični sektor uporabi za prihodnjo rast.

– Izboljšanje veščin poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskih inštruktorjev, da se bodo lahko prilagodili potrebam trga dela v turizmu.

– To partnerstvo z več deležniki, ki ga sestavlja 17 partnerjev iz 6 evropskih držav, razvija vse rezultate v 7 jezikih EU, kar zagotavlja njihovo čezmejno prenosljivost.

about-inside