Ciljevi

Glavni ciljevi su:

Identificirati specifičnosti i izazove u svakoj zemlji u kontekstu sektora održivog turizma, kao i potrebe za učenjem i razvojem (L&D) koje se odnose na nedostatke u izvedbi voditelja projekata koji rade u različitim nišama turističke industrije.

Razviti novi profil posla voditelja održivog hibridnog projekta za sektor održivog turizma koji će odgovarati vještinama i potrebama tržišta rada.

Razviti HyPro4ST online, inkluzivno središte za učenje, uzimajući u obzir HyPro4ST VOOC i Praktični vodič, za pružanje otvorenog i kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, profesionalcima i studentima u sektoru turizma, strukovnim i visokoškolskim trenerima i edukatorima, uključujući ranjive skupine u društvu.

Usavršiti vještine i premostiti neusklađenost vještina u sektoru turizma, obukom najmanje 600 postojećih i budućih voditelja projekata i studenata putem HyPro4St VOOC-a i najmanje 30 stručnjaka putem 2 planirane aktivnosti temeljene na radu.

Izdati najmanje 600 potvrda o pohađanju i razviti certifikacijsku shemu za novi profil posla, koja primjenjuje globalno prihvaćeni proces certifikacije.

photo-2