Cilji

Glavni cilji:

– Identificirati posebnosti in izzive v vsaki državi v zvezi s sektorjem trajnostnega turizma ter potrebe po učenju in razvoju (L&D) v zvezi z vrzelmi uspešnih vodij projektov, ki delajo v različnih disciplinah turistične industrije.

– Razvoj novega profila delovnega mesta “Trajnostni in hibridni projektni vodja” za sektor trajnostnega turizma, ki bo ustrezal veščinam in potrebam trga dela.

– Razvoj HyPro4ST spletnega središča za učenje (Learning Hub), ki bo vključeval program usposabljanja, HyPro4ST VOOC in Praktični vodnik, za zagotavljanje odprtega in stalnega poklicnega izobraževanja ter usposabljanja strokovnjakov in študentov v turističnem sektorju, poklicnim in visokošolskim trenerjem ter vzgojiteljem, vključno z ranljivimi skupinami.

– S 6 seminarji, 6 spletnimi tečaji, 2 učnimi dejavnostmi na delovnem mestu in transnacionalno mobilnostjo bo projekt krepil kompetence 700 strokovnjakov, se spoprijemal z neusklajenostjo veščin ter podpiral oblikovanje učinkovitega visokošolskega ter poklicnega izobraževalnega sistema za sektor trajnostnega turizma.

– Izdati vsaj 600 potrdil o udeležbi in razviti certifikacijsko shemo za nov profil delovnega mesta, ki uvaja globalno sprejet postopek certificiranja.

photo-2