Rezultati

V tem delu so na voljo vse informacije o najboljših praksah poklicnega izobraževanja in usposabljanju v zvezi s hibridnim vodenjem projektov ter trajnostjo v turističnem sektorju.

V tem dokumentu lahko uporabnik najde opis delovnih obveznosti, dnevnih nalog ter mehkih in trdih veščin, ki so potrebne, da lahko obstoječi in bodoči strokovnjaki trajnostnega turističnega sektorja učinkovito delujejo kot vodje hibridnih projektov.

HyPro4ST (VOOC) "Trajnostni in hibridni projektni vodja" za sektor trajnostnega turizma.

  • Priročnik in katalog tečajev za učence, Gradivo za usposabljanje, Dodatno učenje, Učne aktivnosti, Ocenjevanja ter izpiti, ki so podlaga za pridobitev kvalifikacije in potrdila o udeležbi.

Spletno središče za učenje bo nudilo učno gradivo Praktičnega vodnika HyPro4ST in VOOC, ki bo namenjeno vsem ciljnim skupinam turističnega sektorja ter poklicnim in visokošolskim trenerjem. Nanj bo umeščen VOOC in asinhroni del seminarjev HyPro4ST za ciljne skupine.

Naslavlja vse deležnike, ki so na kakršenkoli način vpeti v poklicni in visokošolski učni programi za inovativen, digitaliziran in trajnostni turistični sektor. Povezan bo s cilji EU za obravnavo izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2030 in bi lahko prispeval k posodobitvi načrta za turistični sektor..